Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1161. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
1162. Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

Odloki

1163. Odlok o razglasitvi Grobišča Barbara rov v Hudi Jami za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

1164. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

MINISTRSTVA

1165. Pravilnik o službenih živalih v policiji
1166. Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo
1167. Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe
1168. Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti
1169. Pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi
1170. Pravilnik o metodologiji opravljanja nadzora pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe in vodenju evidenc opravljenih nadzorov
1171. Pravilnik o vpisu v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe
1172. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
1173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
1174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev
1175. Sprememba Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika

OBČINE

Šmarje pri Jelšah

1176. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
1177. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2853 v naselju Babna Reka (parc. št. 944/1, 980/1 in 1212/1, k.o. 1224 Babna Reka)
1178. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Velike Lašče

1179. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče

Vipava

1180. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E)

POPRAVKI

1181. Popravek v prilogi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti