Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1164. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije, stran 3508.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03 in 11/09) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni.«.
2. člen 
V 13. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»O potrebnosti pomočnika direktorja za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej in sicer glede na možnost, da posamezna področja vodi neposredno direktor sam. Če direktor nima strokovnega poznavanja področja dela zavoda, mora imeti pomočnika direktorja za področje strokovnega dela zavoda.
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-158/2022
Ljubljana, dne 13. aprila 2022
EVA 2022-3340-0013
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti