Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1167. Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, stran 3570.

  
Na podlagi petega odstavka 12. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe 
1. člen 
Ta pravilnik določa ocenjevalno lestvico za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: OLDO) z vrednostjo točk po področjih ocenjevanja iz drugega odstavka 36. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen 
(1) Ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: ocena upravičenosti do DO) se izdela z uporabo OLDO, ki je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Ocena upravičenosti do DO temelji na oceni ohranjene samostojnosti oziroma sposobnosti samooskrbe zavarovane osebe. Samostojnost zavarovane osebe oziroma njena sposobnost samooskrbe se ocenjuje v okviru osmih modulov iz drugega odstavka 36. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: modul).
(2) Zavarovana oseba je samostojna, kadar aktivnost lahko izvede sama oziroma sama z uporabo medicinskih oziroma drugih pripomočkov.
(3) Zavarovana oseba neke aktivnosti ne zmore izvesti samostojno, kadar se oceni, da je za izvedbo aktivnosti potrebna pomoč druge osebe oziroma zavarovana oseba zaradi težav v duševnem zdravju ne prepoznava potrebe po zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.
3. člen 
(1) Vsota točk, dosežena v skladu z OLDO pri posameznem modulu, se preračuna v ponderirane točke posameznega modula v skladu s pravili za preračun, določenimi v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri določanju kategorije dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: kategorija DO), v katero se, na podlagi izdelane ocene upravičenosti do DO, uvrsti zavarovana oseba, se upošteva seštevek ponderiranih točk po modulih, pri čemer:
1. modul 1 prinese do deset odstotkov skupnega seštevka ponderiranih točk;
2. modul 2 in modul 3 prineseta do petnajst odstotkov skupnega seštevka ponderiranih točk, pri čemer se v skupnem seštevku točk upošteva modul, pri katerem je zavarovana oseba dosegla višje število ponderiranih točk;
3. modul 4 prinese do štirideset odstotkov skupnega seštevka ponderiranih točk;
4. modul 5 prinese do petnajst odstotkov skupnega seštevka ponderiranih točk;
5. modul 6 in modul 7 prineseta do deset odstotkov skupnega seštevka ponderiranih točk, pri čemer se v skupnem seštevku točk upošteva modul, pri katerem je zavarovana oseba dosegla višje število ponderiranih točk;
6. modul 8 prinese do deset odstotkov skupnega seštevka ponderiranih točk.
(3) Najmanjše doseženo število ponderiranih točk, potrebno za uvrstitev zavarovane osebe v najnižjo kategorijo DO (1. kategorijo), je 12,5 ponderiranih točk.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2022
Ljubljana, dne 4. aprila 2022
EVA 2022-2711-0016
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti