Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1180. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E), stran 3624.

  
Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 6. aprila 2022 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E) 
1. člen 
S tem sklepom se dopolni Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E), št. 3503-4/2020-6, objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/21 z dne 10. 9. 2021, in sicer tako, da se v 1. členu (splošna določila) dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Potrdijo se izhodišča za pripravo OPPN PR19, ki jih je izdelalo Geodetsko podjetje Sežana d.o.o. pod št. 1-2021/PA v juniju 2020, in so bila osnova za sprejetje pobude investitorja s sklepom št. 3503-4/2020-4, datum 21. 7. 2021«.
»Ugotavlja se, da so izpolnjeni pogoji iz 117. člena ZUreP-2, da lahko občina z OPPN spremeni na delu ali celotnem območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje brez predhodne spremembe OPN in je sprememba podrobnejše namenske rabe:
– v skladu s Prostorskim redom RS in temeljnimi pravili prostorskega načrtovanja,
– skladna s strateškimi usmeritvami občine glede poselitve in s cilji prostorskega razvoja občine,
– skladna s pravnimi režimi,
– in da gre pri parceli št. 2520/3 k.o. 2405 Podnanos za spremembo iz bolj v manj intenzivno namensko rabo prostora, v površini manj kot 600 m2
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-4/2020-24
Vipava, dne 6. aprila 2022
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti