Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2803. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2804. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
2805. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2806. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk
2815. Uredba o izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah
2816. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

MINISTRSTVA

2807. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2808. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2809. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2810. Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka

OBČINE

Ajdovščina

2811. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina

Medvode

2812. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode

Nova Gorica

2813. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Šentjur

2814. Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Industrijske cone Šentjur EUP ŠE119 z okoljskim poročilom«

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti