Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

Št. 3310-28/2018/6 Ob-2671/18, Stran 1723
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo 
4. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
1. V 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 1. poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici z naslovom »Razpisana sredstva:« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih sredstev znaša do 1.188.320 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 950.656 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU in
– 237.664 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.
Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
«. 
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano