Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

D 51/2018 Os-2606/18, Stran 1735
Zapuščinska zadeva: po pok. Mariji Repič, rojeni Oblak, neznanega datuma rojstva, nazadnje stanujoči v Rožarju, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 90/2015 z dne 13. 9. 2016 in določenim datumom smrti 9. 7. 1921.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica poročena z Andrejem Repičem, pokojnega Andreja, ki je umrl 10.6.1898, star 49 let. Zapustnica je imela sina Andreja ter hčerke Marijo (roj. leta 1875), Ano (roj. leta 1878), Ivano – Giovanno (roj. leta 1881) ter Uršo – Orsola (roj. leta 1884).
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2018