Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

I D 77/2017 Os-2088/18, Stran 1735
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 30. 12. 2016 umrlem Jožetu Danko, roj. 14. 3. 1947, drž. RS, nazadnje stan. Smetanova ulica 42, Maribor, bi naj po navedbah zap. sorodnikov zapustnik imel sina, katerega podatki o imenu in naslovu (menda bi naj živel na območju Murske Sobote) jim niso znani, prav tako jih ni uspelo pridobiti sodišče po uradni dolžnosti.
Sodišče zato poziva zapustnikovega sina, neznanega imena in naslova, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2018