Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

2807. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 8837.

  
Na podlagi sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 
1. člen 
V Pravilniku o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18) se v prvem stavku četrtega odstavka 7. člena besedilo »6. člena« nadomesti z besedilom »5. člena«.
2. člen 
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za zadnji delovni dan preteklega leta najkasneje do 20. januarja naslednjega leta izdela dodatno poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev za prehodni davčni podračun. Dodatno poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev za zadnji delovni dan preteklega leta vključuje podatke o plačilih, ki so bila izvršena na prehodne podračune 845 in 846 pri FURS zadnji delovni dan proračunskega leta in razporejena po prejemnikih prva dva delovna dneva v letu, ter podatke na podlagi katerih prejemniki povečajo oziroma zmanjšajo prihodke na ustreznem podkontu dajatve za zadnji delovni dan proračunskega leta.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-495/2018
Ljubljana, dne 13. avgusta 2018
EVA 2018-1611-0051
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance