Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

N 12/2018 Os-2581/18, Stran 1736
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Srečka Kosovel, Preserje 14G, Branik, postopek o razglasitvi pogrešanih: 1. Ludvik Bratina, Gojače 19, Črniče (sedaj neznanega bivališča), 2. Nikolaja Ivana Bratina, Gojače 19, Črniče (sedaj neznanega bivališča), 3. Marija Blanka Bratina, Gojače 19, Črniče (sedaj neznanega bivališča) in 4. Alojz Janez Bratina, neznanega bivališča, ki jih vse zastopa skrbnik za poseben primer Egon Seljak, za mrtve.
Iz pridobljenih listin izhaja, da so se vsi zgoraj navedeni pogrešani, rodili v Gojačah očetu Ludviku Bratini in materi Jožefi Bratina, in sicer: Ludvik Bratina dne 10. 11. 1905, Nikolaja Ivana Bratina dne 19. 2. 1903, Marija Blanka Bratina dne 14. 7. 1895 ter Alojz Janez Bratina dne 17. 6. 1900. Ludvik Bratina je sklenil zakonsko zvezo s Pavlo Trebušon, dne 18. 3. 1933 v Buenos Airesu, Argentina; Nikolina Ivana Bratina je sklenila zakonsko zvezo z Frankom Lereldorferjem, dne 6. 11. 1926 v Lorain, Ohio, ZDA; Marija Blanka Bratina je sklenila zakonsko zvezo z Antonom Steržajem, dne 2. 3. 1919 v Clivelandu, Ohio, ZDA; Alojz Janez Bratina pa je sklenil zakonsko zvezo z Valerijo Črnigoj, dne 1. 6. 1927 v Lokavcu. Drugi podatki o pogrešanih ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanih Ludvika Bratine, Nikolaje Ivane Bratina, Marije Blanke Bratina in Alojza Janeza Bratine, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 7. 2018