Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

Št. 6711-4/2018-2 Ob-2670/18, Stran 1731
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
najavo 2. javnega razpisa
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2018
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2018, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2018.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2018 obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
b. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
c. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
d. Kakovostni šport
e. Športne prireditve in promocija športa
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave
Mestna občina Ljubljana