Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

D 448/2016 Os-2494/18, Stran 1735
Henrik Koruza, pok. Vladimirja, iz Ankarana, Kolomban 53, je dne 26. 8. 2016 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Dediču neznanega bivališča je bila postavljena začasna zastopnica odv. Lidija Debeljak, Ferrarska ulica 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2018