Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2018 z dne 17. 8. 2018

Kazalo

IV P 136/2018-5 Os-2357/18, Stran 1734
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni sodnici svétnici Mariji Stojko Tratnjek, v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Ali-Nur Mahmuti, Segovci 32a, Apače, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Gornja Radgona, ki ga zastopa odvetnica Simona Horvat iz Murske Sobote zoper toženo stranko: 1. Nejaz Mahmuti, neznano prebivališče, 2. Arza Mahmuti, neznano prebivališče, zaradi izpodbijanja očetovstva, dne 5. 6. 2018 sklenilo:
Toženima strankama se v predmetni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Matjaž Husar, Trg svobode 12, Gornja Radgona.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2018