Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018, Kazalo


MINISTRSTVA

2004. Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom
2005. Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
2006. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2007. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca
2008. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2009. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2010. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2011. Disciplinski pravilnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

2012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina
2013. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Ajdovščina
2014. Sklep o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic

Borovnica

2015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2018
2016. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica
2017. Sklep o ukinitvi Odloka o turistični taksi v Občini Borovnica
2018. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2019. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Brežice

2020. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

2021. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
2022. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

Ilirska Bistrica

2023. Poročilo o izidu Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, dne 3. junija 2018

Ljubljana

2024. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo

Ljubno

2025. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018

Loški Potok

2026. Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok
2027. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Mirna Peč

2028. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mirna Peč
2029. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
2030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč
2031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč

Mozirje

2036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje

Prebold

2032. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018

Semič

2033. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vipava

2037. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325)

Žalec

2034. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZL-2
2035. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti