Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje, stran 6330.

  
Na podlagi 1. in 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 2. dopisni seji dne 4. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje 
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju neprofitne kulturne dejavnosti v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09 in 9/10), se 11. člen spremeni in pravilno glasi:
»Pri vrednotenju redne neprofitne kulturne dejavnosti se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Odrasli pevski zbori:
Prizna se največ 55 vaj na sezono.
Honorar zborovodje na vajo (3 šolske ure) 
100 točk
Programski stroški na vajo
5 točk
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih
990 točk
– pri najmanj 18 članih 
495 točk
– pri manj kot 18 članih 
253 točk
2. Otroški in mladinski pevski zbori
Prizna se največ 20 vaj na sezono izven učnega programa
Honorar zborovodje na vajo (2 šolski uri) 
65 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono 
360 točk
Stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti pevskega zbora, ki presega šolski program.
3. Gledališke skupine
Prizna se največ 40 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo (4 šolske ure) 
100 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na otvoritveno predstavo 
1080 točk
4. Lutkovne skupine
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo (2 šolski uri) 
65 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono 
360 točk
5. Instrumentalne, vokalno instrumentalne skupine
Prizna se največ 55 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca oziroma vodje na vajo (3 šolske ure) 
100 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih 
990 točk
– pri najmanj 18 članih 
495 točk
– pri manj kot 18 članih 
253 točk
6. Male pevske skupine
Prizna se največ 30 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca oziroma vodje na vajo (2 šolski uri) 
65 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono
– do 14 članov 
253 točk
– do 9 članov 
127 točk
– do 5 članov 
64 točk
7. Recitacijske in literarne skupine
Prizna se največ 20 vaj na sezono
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri) 
65 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono 
360 točk
8. Folklorne, tamburaške in plesne skupine
Prizna se največ 45 vaj na sezono
Honorar vodje na vajo (dve šolski uri) 
65 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono 
810 točk
9. Likovne, fotografske, video in filmske skupine
Prizna se največ 40 mentorskih vaj na sezono
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri) 
65 točk
Programski stroški na vajo 
5 točk
Materialni stroški na sezono 
720 točk
10. Ljudski pevci
Pavšal za materialne stroške na sezono 
300 točk
Pogoj: Najmanj 3 nastopi v sezoni
11. Ohranjanje kulturne dediščine (društva, sekcije in posamezniki za muzejsko ali zgodovinsko dejavnost)
Pavšal za materialne stroške na sezono 
300 točk
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi, projekti, razstave … v sezoni oziroma izvedba vsaj dveh izobraževanj oziroma predavanj v sezoni.
Honorar zborovodja ali strokovnega delavca se prizna na osnovi pogodbenega odnosa med izvajalcem in društvom.«
2. člen 
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2018
Mozirje, dne 5. junija 2018
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.