Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2023. Poročilo o izidu Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, dne 3. junija 2018, stran 6305.

  
Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) podaja
P O R O Č I L O 
o izidu Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, dne 3. junija 2018 
A.
I. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na svoji 2. seji dne 3. 6. 2018, na podlagi zapisnika volilnega odbora pri ugotavljanju izidov glasovanja na Referendumu za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, zapisnika o predčasnem glasovanju ter zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida glasovanja na Referendumu za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, ugotovila končne uradne izide glasovanja, ki so bile 3. junija 2018 in sestavila naslednje poročilo.
II. Volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilni imenik na območju volilne enote Bač je vpisanih 379 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je:
a) Po volilnih imenikih: 250 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 250 volivcev.
Udeležba na Referendumu za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, je bila 65,96 %.
B. REFERENDUM ZA IZLOČITEV NASELJA BAČ IZ KRAJEVNE SKUPNOSTI KNEŽAK IN USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE SKUPNOSTI BAČ ZA NASELJE BAČ
Rezultati Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač so bili sledeči:
»ZA« je glasovalo 210 volivcev.
»PROTI« je glasovalo 30 volivcev.
Št. 041-2/2018
Ilirska Bistrica, dne 3. junija 2018
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Klemen Štefančič l.r.