Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2017. Sklep o ukinitvi Odloka o turistični taksi v Občini Borovnica, stran 6302.

  
Na podlagi 13. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Borovnica(Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 28. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi Odloka o turistični taksi v Občini Borovnica 
Občinski svet Občine Borovnica s tem sklepom ukinja Odlok o turistični taksi v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 82/16).
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-3
Borovnica, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.