Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

796. Sklep o prenehanju funkcije predsednika Vlade in ministrov

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

797. Imenovanje Komisije za odlikovanja predsednika republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

798. Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji
799. Uredba o nacionalnem radonskem programu
800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

MINISTRSTVA

801. Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih
802. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu
803. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2018
804. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo

OBČINE

Horjul

805. Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Lendava

806. Sklep o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred

Litija

807. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
808. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mozirje

809. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trško jedro Mozirje

Rečica ob Savinji

810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10 in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji (921)

Sevnica

811. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.

Šalovci

812. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci
813. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN gospodarska cona Šalovci (ŠA 17)

Tišina

814. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina
815. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 3. 2018 dalje

Tolmin

816. Sklep o spremembi UT smernic poslovne enote Poljubinj II

POPRAVKI

817. Popravek Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti