Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

806. Sklep o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred, stran 2840.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljevanju: Uredba) ter vloge sveta javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, prejete dne 8. 1. 2018, v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, katerega ustanoviteljica je Občina Lendava, župan Občine Lendava izdaja
S K L E P 
o uvrstitvi ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred 
1. 
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvodase za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
2. 
Prva uvrstitev direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo se izvede s 1. januarjem 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev preverjajo na stanje 1. novembra 2017.
3. 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi plačnega razreda ravnatelja Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, štev. 014-0010/2009 z dne 18. 2. 2009.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2018-2
Lendava, dne 10. januarja 2018
Župan – Polgármester 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.
 

AAA Zlata odličnost