Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

816. Sklep o spremembi UT smernic poslovne enote Poljubinj II, stran 2847.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 28. seji dne 27. 2. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Vsebina grafičnega dela Urbanistično tehničnih smernic poslovne cone Poljubinj II se spremeni v skladu s Strokovno podlago – pobuda za delno spremembo Urbanistično tehničnih smernic poslovne cone Poljubinj II (št. 28/17, Studio M, Manfreda Lidija s.p., Tolmin, oktober 2017).
2. Na predlog investitorjev se lahko ukine del prometne povezave med gradbenima parcelama 6 in 7 ter del prometne povezave med gradbenima parcelama 9 in 12.
3. Omogoči se dodatno združevanje gradbenih parcel oziroma objektov 7, 8 z gradbeno parcelo 6 ter gradbenih parcel 9, 10 z gradbeno parcelo 12.
4. Za predvidena objekta na gradbenih parcelah 6 in 12 se spremenita gradbeni liniji z izhodiščnima točkama zaradi združevanja z obstoječima objektoma.
5. Sklep začne veljati takoj.
Št. 354-0025/2008
Tolmin, dne 28. februarja 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.