Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10 in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji (921), stran 2842.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US, 19/15) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 23. sej dne 22. 2. 2018sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10 in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji (921) 
I. 
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra zemljišču v k.o. Rečica ob Savinji (921):
– parcelna številka 1090/11, v izmeri 15 m²,
– parcelna številka 1090/10, v izmeri 118 m² in
– parcelna številka 1090/7, v izmeri 435 m².
II. 
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0001/2018-5
Rečica ob Savinji, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.