Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2018 z dne 20. 3. 2018

Kazalo

801. Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, stran 2837.

  
Na podlagi 8. člena in četrtega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih 
1. člen
(1) Ta pravilnik določa največjo dovoljeno vsebnost transmaščobnih kislin v živilih, danih v promet na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vsa rastlinska olja, maščobe in maščobne emulzije ter živila, ki vsebujejo takšna olja, maščobe in maščobne emulzije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega pravilnika ne uporabljajo za živalska olja in maščobe ter za živila, pri katerih je vsebnost transmaščobnih kislin posledica njihove naravne prisotnosti v živalskih oljih in maščobah, ki so sestavni del teh živil.
2. člen 
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka obveščanja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
3. člen 
V tem pravilniku uporabljen izraz vsebnost transmaščobnih kislin pomeni vsoto v živilu prisotnih nenasičenih maščobnih kislin z vsaj eno dvojno vezjo ogljik-ogljik v nekonjugirani trans konfiguraciji.
4. člen 
Največja dovoljena vsebnost transmaščobnih kislin v živilih iz 1. člena tega pravilnika ne sme preseči 2 g na 100 g skupne vsebnosti maščob v živilu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Živila, dana v promet pred uveljavitvijo tega pravilnika, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika, so lahko v prometu do porabe zalog in največ dvanajst mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2018
Ljubljana, dne 19. marca 2018
EVA 2018-2330-0052
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost