Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016, Kazalo


DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

896. Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb

OBČINE

Brezovica

897. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica

Hrpelje-Kozina

898. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje - Kozina
899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016
900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

Kostanjevica na Krki

901. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2016

Krško

902. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)

Ljubno

903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2015
904. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016

Rečica ob Savinji

905. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji

Šalovci

906. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2016
907. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

Turnišče

908. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2016
909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)

Železniki

910. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2016
911. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki v letu 2016
912. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

13. Zakon o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem (MSOKD-A)

Vlada Republike Slovenije

14. Sklep o potrditvi Zapisnika 23. rednega zasedanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejo ter Zaključnega zapisnika šeste periodične kontrole mejnih znakov na slovensko-avstrijski državni meji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti