Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina, stran 3176.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 11. seji dne 17. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 98/07, 81/09 in 21/15).
2. člen 
12. člen se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
»Gradbeno dovoljenje se lahko zavezancu izda po plačilu prvega obroka. V primeru zamude pri plačilu si občina pridržuje pravico do obračuna zamudnih obresti.«
3. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka. Določila tega odloka se uporabljajo tudi za že izdane odmerne odločbe za katere ni bilo še izdano gradbeno dovoljenje.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2016-1
Hrpelje, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost