Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

912. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016, stran 3233.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 17. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016, ki ga je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2. 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,4335 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN< / = 20
2,6627 EUR/mesec
20 < DN < 40
7,9881 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
26,6270 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
39,9405 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
79,8809 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
133,1349 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
266,2698 EUR/mesec
150 < / = DN
532,5396 EUR/mesec
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1048 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN< / = 20
3,0209 EUR/mesec
20 < DN < 40
9,0628 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
30,2093 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
45,3140 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
90,6279 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
151,0465 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
302,0931 EUR/mesec
150 < / = DN
604,1861 EUR/mesec
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,1837 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN< / = 20
1,5204 EUR/mesec
20 < DN < 40
4,5613 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
15,2042 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
22,8063 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
45,6125 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
76,0208 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
152,0417 EUR/mesec
150 < / = DN
304,0833 EUR/mesec
2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključuje:
2.3.1. Cena storitve greznice / male komunalne čistilne naprave: 0,1154 EUR/m3
2.3.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN< / = 20
0,5255 EUR/mesec
20 < DN < 40
1,5764 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
5,2548 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
7,8822 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
15,7645 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
26,2741 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
52,5483 EUR/mesec
150 < / = DN
105,0965 EUR/mesec
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 4. 2016 dalje.
Št. 015-2/2016-009
Železniki, dne 17. marca 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost