Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

907. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu, stran 3230.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 11. redni seji dne 23. marca 2016 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša 16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,18 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, zmanjšana za 50% subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100% stroškov vodenja v skupni višini 9,12 EUR in subvencijo iz proračuna RS (javna dela) v višini 1,01 EUR znaša za uporabnika 6,17 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2016 dalje.
Št. 122-3/2016-2
Šalovci, dne 23. marca 2016
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost