Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016

Kazalo

909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11), stran 3232.

  
Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. seji dne 17. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) (Uradni list RS, št. 106/12) se v 9. členu v drugi alineji za besedilom »trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,« doda besedilo »gostilne, restavracije in točilnice,«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12/2016-12R
Turnišče, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost