Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3507. Uredba o prepovedi nabave, posesti, vnosa, uvoza in nošenja določenih vrst orožja
3524. Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov haitijskih oblasti v zvezi s pogodbami in posli, na izvajanje katerih vplivajo ukrepi, sprejeti z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993) ali v skladu z njimi
3525. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam v Republiki Makedoniji
3526. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji
3527. Uredba o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldove

Sklepi

3528. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije

MINISTRSTVA

3508. Pravilnik o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje
3509. Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin
3510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
3511. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
3529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu

OBČINE

Radeče

3512. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah

Ravne na Koroškem

3513. Sklep o javni razgrnitvi Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas

Rogatec

3514. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec
3515. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogatec
3516. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec
3517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Rogatec

Trebnje

3518. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Trebnje
3519. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
3520. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno
3521. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
3522. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentrupert
3523. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje

POPRAVKI

3530. Popravek Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe VRTNAR, CVETLIČAR oziroma VRTNARSKI TEHNIK
3531. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu Senovo
3532. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti