Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

3510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 8607.

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr. 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98, 97/01-ZSDP, 42/02 – ZDR, 67/02, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 15/03, 40/03, 64/04, 28/06 in 50/06) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »iz 19. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95, 7/95, 11/95, 11/96, 14/96 – odločba US RS, 18/96, 44/96, 10/97, 82/97, 87/97, 13/98 in 15/00) in prejemkov od občasnih in začasnih del dijakov in študentov, izplačanih preko pooblaščenih agencij, ki ne presegajo 51% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.« nadomesti z besedilom »iz 19. in 20. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon o dohodnini). Prejemki od občasnih in začasnih del dijakov in študentov, izplačanih preko pooblaščenih agencij, se upoštevajo v skladu s posebno osebno olajšavo, določeno v 107. členu Zakona o dohodnini.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 13. in 17. točke 19. člena« nadomesti z besedilom »iz 14., 16. in 33. točke 20. člena«.
V tretjem odstavku se besedilo «v odločbi o dohodnini« nadomesti z besedilom »v odločbi o odmeri dohodnine«.
2. člen
V 8. členu se prvi odstavek nadomesti z besedilom:
»Kot dohodek iz dejavnosti, pri kateri se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se šteje davčna osnova iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, povečana za odmerjene prispevke za socialno varnost za socialno varnost družinskega člana, ki opravlja dejavnost.«.
3. člen
9. člen se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z začetkom šolskega leta 2006/2007.
Št. 01701-10/05/
Ljubljana, dne 12. julija 2006
EVA 2006-2611-0067
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost