Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

3521. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje, stran 8640.

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 (uradno prečiščeno besedilo)) in 10. ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05), je Občinski svet občine Trebnje na 25. seji dne 24. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
1. člen
S tem odlokom se za volitve v svete krajevnih skupnostih na območju Občine Trebnje določijo volilne enote v krajevnih skupnostih in število članov sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti.
2. člen
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti v svetu te skupnosti.
3. člen
Za volitve članov sveta KS Čatež se določi 1 volilno enoto, v kateri se voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Gorenja vas pri Čatežu, Zagorica pri Čatežu, Goljek, Sejenice, Križ, Kriška Reber, Trebanjski Vrh, Roje pri Čatežu in Razbore.
4. člen
Za volitve članov sveta KS Dobrnič se določijo 4 volilne enote, v kateri se voli devet (9) članov sveta krajevne skupnosti.
V 1. volilni enoti se volita dva (2) člana Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Artmanja vas, Korita, Reva in Vrbovec.
V 2. volilni enoti se volita dva (2) člana Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dobrava, Lisec in Zagorica pri Dobrniču.
V 3. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dobrnič, Lokve pri Dobrniču, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Šahovec, Železno.
V 4. volilni enoti se volita dva (2) člana Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Gorenja vas, Stranje pri Dobrniču in Vavpča vas pri Dobrniču.
5. člen
Za volitve članov Sveta KS Dolenja Nemška vas se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli devet (9) članov sveta krajevne skupnosti.
V 1. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dečja vas, Dolenje Ponikve, Gorenje Ponikve in Grm.
V 2. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dolenja Nemška vas, Gorenja Dobrava, Meglenik, Rodine pri Trebnjem, Gradišče pri Trebnjem in Dolenji Podboršt pri Trebnjem.
V 3. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Češnjevek, Lipnik, Lukovek, Jezero, Dolenja Dobrava in Rihpovec.
6. člen
Za volitve članov sveta KS Knežja vas se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni Vrh, Luža, Občine, Roženpelj.
7. člen
Za volitve članov sveta KS Mirna določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno trinajst (13) članov sveta krajevne skupnosti.
V 1. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Ševnica, Gorenja vas pri Mirni, Škrjanče in del Zagorice, razen št. 14., 15. in 26.
V 2. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Cirnik, Ravne, Selska Gora in del Zagorice s št. 14., 15. in 26.
V 3. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
del naselja Mirna z naslednjimi ulicami: Cesta na Gradec, Glavna cesta od Koščaka do Smoliča od št. 1 do 20, Podlog, Pod Radovnico, Pot na Laze, Zapuže, Brezovica, Volčje Njive, Glinek, Trbinc, Debenec, Gomila in Stan.
V 4. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
del naselja Mirna z naslednjimi ulicami: Glavna cesta od Škarja do Papež od št. 21 do 58, Gubčeva ulica, Pod Gozdom, Sotla, Spomeniška ulica in Rožna ulica.
V 5. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
del naselja Mirna z naslednjimi ulicami: Cesta na Fužine, Jamska ulica, Lunačkova ulica, Roje in Sokolska ulica.
V 6. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Migolica, Migolska Gora, Sajenice in Selo pri Mirni.
V 7. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Stara Gora, Praprotnica in Zabrdje.
8. člen
Za volitve članov sveta KS Račje selo se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naslednja naselja:
Blato, Hudeje, Mala Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica.
9. člen
Za volitve članov sveta KS Svetinja se določi 1 volilno enoto, v kateri se skupno voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Dolenji Vrh, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Rdeči Kal, Svetinja, Šmaver.
10. člen
Za volitve članov Sveta KS Sela pri Šumberku se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Arčelca, Babna Gora, Dolenji Podšumberk, Gorenji Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja Jama, Vrtače, Zavrh.
11. člen
Za volitve članov Sveta KS Šentlovrenc se določi 1 volilno enoto, v kateri se skupno voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, Krtina, Kukenberk, Mačji Dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek.
12. člen
Za volitve članov sveta KS Štefan, se določi 1 volilno enoto, v kateri se voli skupno sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Potok, Pluska, Rožni Vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most.
13. člen
Za volitve članov KS Trebnje se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno petnajst (15) članov sveta krajevne skupnosti.
V 1. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi ulicami:
Rimska cesta, Ulica Talcev, Trubarjeva ulica, Tomšičeva ulica, Pekel, Pod Gradom, Odrga, Kidričeva ulica, Klemenčičeva ulica, Paradiž, Cviblje in Marof.
V 2. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Pristava in Studenec.
V 3. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi ulicami:
Goliev trg, Baragov trg, Gubčeva cesta, Kolodvorska ulica, Ob Gozdu, Slakova ulica, Simončičeva ulica, Cankarjeva ulica, Rožna ulica in Temeniška pot.
V 4. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi ulicami:
Stari trg, Jurčičeva ulica, Dolenjska ulica, Maistrova ulica, Ulica Herojev, Glavarjeva ulica, Pehanijeva ulica, Pot na Hrib, Reber, Praproče in Kresetova ulica.
V 5. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi ulicami:
Obrtniška ulica, Majcnova ulica, Prešernova ulica, Levstikova ulica, Vegova ulica, Ulica OF, Trdinova ulica, Kresna ulica, Prijateljeva cesta, Valvazorjeva ulica, Vina Gorica, Podjetniška ulica in Mirnska cesta.
V 6. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo in Primštal.
V 7. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Grmada, Repče in Vrhtrebnje.
14. člen
Za volitve članov sveta KS Veliki Gaber, se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno devet (9) članov sveta krajevne skupnosti.
V 1. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Stehanja vas, Gombišče in Male Dole pri Stehanji vasi.
V 2. volilni enoti se volita dva (2) člana Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Zagorica pri Velikem Gabru in Velike Dole.
V 3. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Pristavica pri Velikem Gabru, Bič, Dobravica pri Velikem Gabru.
V 4. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Veliki Gaber in Medvedjek.
V 5. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Žubina in Stranje pri Velikem Gabru.
V 6. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja:
Mali Gaber in Cesta.
15. člen
Za volitve članov Sveta KS Velika Loka se določi 1 volilno enoto, v kateri se skupno voli sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti in obsega naselja:
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje, Velika Loka.
16. člen
Volitve v Svete krajevnih skupnosti izvaja in vodi Občinska volilna komisija.
17. člen
Naloge občinske volilne komisije:
– skrbi za zakonitost volitev;
– imenuje volilne odbore;
– potrjuje sezname kandidatov;
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona;
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in lokaciji volišča;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– ugotavlja rezultate volitev in objavlja izide volitev;
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
18. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 19/96, 26/96 in 61/98).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-00002/2006
Trebnje, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost