Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 1101-53/2006/29 Ob-21614/06 , Stran 6127
K prijavi na javni natečaj je potrebno priložiti: – dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, to je za šolsko leto 2005/2006, iz katerega naj bodo razvidni program in smer izobraževanja ter izobrazbena stopnja; – dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu: – za dijake, fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega letnika; – za študente, potrjen računalniški izpis opravljenih izpitov zadnjega zaključenega letnika (lahko tudi izpis vseh opravljenih izpitov) in – za študente 1. letnikov, fotokopijo spričevala 4. letnika gimnazije oziroma srednje šole in fotokopijo potrdila o maturi z ocenami oziroma potrdila o zaključnem izpitu z ocenami; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije; – življenjepis in morebitna priporočila organov državne uprave; – vlogo za uveljavitev republiške štipendije za šolsko leto 2006/2007 – obrazec DZS 1,51 in – pisno izjavo kandidata (napiše jo sam), da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo. Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe: – Ministrstva za zunanje zadeve (pod zap. št. 3), se bodo ob sklenitvi štipendijskega razmerja obvezali, da si bodo med izobraževanjem pridobili znanje dveh tujih jezikov; – Policije (pod zap. št. 5), morajo prijavi priložiti pisno izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva. Uspešno morajo opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar se ugotovi z varnostnim preverjanjem na podlagi Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05); – Ministrstva za obrambo (pod zap. št. 6) morajo prijavi obvezno priložiti pisno izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva. Uspešno morajo opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje. Prav tako morajo izpolniti pogoj, da so telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe, varnostno preverjeni in da ne obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati naj pošljejo samo eno prijavo in v njej obvezno navedejo program, smer izobraževanja in izobrazbeno stopnjo ter področje, na katerega se prijavljajo, lahko se prijavijo le na eno od področij (npr.: elektrotehnika-elektronika, za potrebe Ministrstva za obrambo-Slovenska vojska, pod zaporedno št. 6). Pri vseh navedenih področjih je zaželjeno znanje angleškega jezika. Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila vsakega prosilca do 30. 11. 2006. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se bodo obvezali, da bodo po končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj toliko časa, kolikor bo znašala doba, za katero bodo prejemali štipendijo. Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/478-16-58, 478-16-57 ali 478-16-79. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite do vključno 30. 9. 2006 na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 644, Ljubljana. Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo -www.mju.gov.si (Delovna razmerja in štipendiranje – Štipendije) in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – www.ess.gov.si 1. Za potrebe organov državne uprave Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Zavod za prestajanje kazni zapora Ig Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Za potrebe Policije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Za potrebe Ministrstva za obrambo – Slovenska vojska Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Za potrebe Ministrstva za javno upravo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Za potrebe upravnih enot Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost