Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2006 z dne 28. 7. 2006

Kazalo

Št. 1140 Ob-21895/06 , Stran 6125
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur, objavlja javni razpis za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec za urejanje okolja in prostora. Javni uslužbenec bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalec za urejanje okolja in prostora, delo se bo opravljalo v nazivu »svetovalec II« in »svetovalec I«. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na naziv tretjega kariernega razreda, naziv osme stopnje – svetovalec II ali svetovalec I. Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za nedoločen čas z 2-mesečnim poizkusnim delom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur. Pogoji za opravljanje dela: – izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali druge ustrezne smeri, – 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo(svetovalec II) (1/3 manj z univerzitetno izobrazbo), – strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima, ga mora opraviti v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja), – državni izpit iz javne uprave (če izbrani kandidat izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja, sicer se imenovanje v naziv razveljavi, – državljanstvo Republike Slovenije, – usposobljenost za delo z računalnikom, – aktivno morajo obvladati uradni jezik, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, Od kandidata pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščina ali nemščina). Okvirna vsebina dela: vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, sodelovanje pri pripravi planov in poročil, zbiranje soglasij pri pridobivanju upravnih dovoljenj, priprava in organizacija vodenja investicij iz delovnega področja, pomoč pri vodenju investicij na področju cestne infrastrukture, vodenje postopkov javnih naročil, spremljanje realizacije pogodb, druga dela po nalogu predstojnika. Pisni prijavi s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred imenovanjem v naziv. Kandidate vabimo, da pisne prijave z dokazili pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, Šenčur, s pripisom »Javni razpis – delovno mesto – Ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Za dodatne informacije pokličite Marijo Cankar, tel. 04/2519-102.

AAA Zlata odličnost