Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1799. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

MINISTRSTVA

1800. Pravilnik o merilnih instrumentih
1801. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
1802. Pravilnik o potrdilu o naznanitvi ali zaznavi kaznivega dejanja
1803. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj

BANKA SLOVENIJE

1804. Sprememba navodila za izdelavo poročila o medbančnih depozitih

OBČINE

Benedikt

1805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2005
1806. Odlok o imenovanju Jurčičeve ulice v naselju Benedikt

Bloke

1807. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2005
1808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2006

Brezovica

1809. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2006

Celje

1810. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
1811. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina

Cerkvenjak

1812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak

Črenšovci

1813. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Črenšovci

Grosuplje

1814. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Rožna dolina II
1815. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Pri pošti« (SDZN)

Kranj

1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj

Lendava

1817. Odlok o spremembah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Lendava
1818. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava
1819. Sklep o soglasju k ceni vodenja in koordiniranja storitve pomoč družini na domu
1820. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1821. Sklep o uvrstitvi tajnika Občinske uprave v plačni razred

Ljubljana

1822. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2006

Majšperk

1823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1824. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1825. Letni program športa v Občini Majšperk za leto 2006
1826. Letni program kulture Občine Majšperk za leto 2006

Mirna Peč

1827. Sklep o cenah komunalnih storitev v Občini Mirna Peč

Mislinja

1828. Letni program športa v letu 2006, ki jih sofinancira Občina Mislinja

Polzela

1829. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Polzela

Prevalje

1830. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2005

Žalec

1831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2005
1832. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
1833. Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov
1834. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti