Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1814. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Rožna dolina II, stran 4571.

Na podlagi 31. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 39. redni seji dne 5. aprila 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Rožna dolina II
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Rožna dolina II, ki ga je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. 06/05 – OLN v marcu 2006, odgovorni vodja projekta je Dušan Granda, univ. dipl. inž. grad.
2. člen
Predlog za javno razgrnitev občinskega lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska c. 5, Grosuplje.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Pripombe in predloge k predlogu za javno razgrnitev lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno ali ustno na zapisnik na sedežu KS Grosuplje ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v Družbenem domu, Taborska cesta 3, Grosuplje, v četrtek 4. maja 2006 ob 18.00 uri organizirana javna razprava.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0001/2005
Grosuplje, dne 5. aprila 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost