Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak, stran 4570.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter na podlagi 5. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99, 28/01) je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 6. izredni seji dne 10. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih Občine Cerkvenjak
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 29/00) se v 2. členu za točko št. 3. dodata naslednji točki:
4. Zahvala Občine Cerkvenjak
5. Priznanje župana Občine Cerkvenjak
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako, da se glasi:
Plaketa Občine Cerkvenjak se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah ali dosežke na področju gospodarstva.
3. člen
Dodata se nova 11.a in 11.b člen, ki se glasita:
»4. Zahvala Občine Cerkvenjak
11.a člen
Zahvala Občine Cerkvenjak se podeljuje posameznikom, društvom, združenjem ali organizacijam za večletno prostovoljno delo ali dosežke na področju društvenih dejavnosti.
5. Priznanje župana Občine Cerkvenjak
11.b člen
Priznanje župana Občine Cerkvenjak podeljuje župan posameznikom, društvom, združenjem ali organizacijam za njihove zasluge pri razvoju ali promociji občine oziroma kraja.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-01/1999
Cerkvenjak, dne 10. junija 2005
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

AAA Zlata odličnost