Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1834. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec, stran 4598.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 3. 4. 2006 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan 31. 12. 2005 197.500,00 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, in sicer:
– 1,2 % za I. območje, ki obsega: mesto Žalec, naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom, Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec;
– 1,0 % II. za območje, ki obsega: naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas;
– 0,8 % III. za območje, ki obsega: ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za gradnjo.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo na dan 31. 12. 2005:
a) za individualno komunalno rabo 11.094,00 SIT/m2,
b) za kolektivno komunalno rabo 11.094,00 SIT/m2.
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01, 19/03, 7/04, 117/04).
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0001/2006
Žalec, dne 3. aprila 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost