Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1824. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o., stran 4579.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk ter vloge Čistega mesta Ptuj, d.o.o., Dornavska c. 26, 2250 Ptuj, sprejema Občinski svet Občine Majšperk na svoji 31. redni seji dne 6. 4. 2006 naslednji
S K L E P
o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1. Občinski svet Občine Majšperk sprejme naslednji sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk, in sicer:
1.1. CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14 DNEVNI ODVOZ PREOSTALIH ODPADKOV IN ZA ODVOZ IZ VEČSTANOVANJSKIH ENOT
+--------------------------------------------------+------------+----------+
|Cene za člane v gospodinjstvu. Nad 10 km     |      |     |
|                         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|Gospodinjstva |   Fiksni del|  Variabilni del| Cena skupaj|  Cena v|
|        |      cene|       cene|      |    EUR|
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|1 član     |  1.327,07 SIT|    428,09 SIT|  1.755,16|   7,32|
|        |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|2 člana    |  1.327,07 SIT|    856,17 SIT|  2.183,24|   9,11|
|        |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|3 člani    |  1.327,07 SIT|   1.284,26 SIT|  2.611,33|   10,90|
|        |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|4 člani    |  1.327,07 SIT|   1.712,35 SIT|  3.039,42|   12,68|
|        |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|5 članov    |  1.327,07 SIT|   2.140,44 SIT|  3.467,51|   14,47|
|        |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|6 članov    |  1.327,07 SIT|   2.568,52 SIT|  3.895,59|   16,26|
|        |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
|7 in več    |  1.327,07 SIT|   2.996,61 SIT|  4.323,68|   18,04|
|članov     |        |         |     SIT|     |
|        |        |         |      |     |
+---------------+---------------+------------------+------------+----------+
1.2. CENE NA GOSPODINJSTVO ZA 14 DNEVNI ODVOZ ODPADKOV IZ SKUPNIH PREVZEMNIH MEST
+-----------------+---------------------+----------+
|Št. gospodinjstev|Fiksni del cene/gosp.|Cena v EUR|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|1 gospodinjstvo |     1.327,07 SIT|   5,54|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|2 gospodinjstvi |      663,54 SIT|   2,77|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|3 gospodinjstva |      442,36 SIT|   1,85|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|4 gospodinjstva |      331,77 SIT|   1,38|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|5 gospodinjstev |      265,41 SIT|   1,11|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|6 gospodinjstev |      221,18 SIT|   0,92|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
|7 gospodinjstev |      189,58 SIT|   0,79|
|         |           |     |
+-----------------+---------------------+----------+
 
+---------------+------------------------------------------+----------+
|Št. članov   |Variabilni del cene na člana gospodinjstva|Cena v EUR|
|v gospodinjstvu|                     |     |
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|1 član     |                428,09 SIT|   1,78|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|2 člana    |                856,17 SIT|   3,57|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|3 člani    |               1.284,26 SIT|   5,36|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|4 člani    |               1.712,35 SIT|   7,15|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|5 članov    |               2.140,44 SIT|   8,93|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|6 članov    |               2.568,52 SIT|   10,72|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
|7 in več članov|               2.996,61 SIT|   12,50|
|        |                     |     |
+---------------+------------------------------------------+----------+
1.3. CENA ZA POČITNIŠKE HIŠE
+------------------------+-----------------+----------+
|            |Cene brez dajatev|Cena v EUR|
|            |         |     |
+------------------------+-----------------+----------+
|Počitniška hiša – vikend|    877,58 SIT|   3,66|
|            |         |     |
+------------------------+-----------------+----------+
2. Spremenjene cene pod točko 1 se začnejo uporabljati v mesecu aprilu.
3. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati soglasje k cenam soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o., sprejeto na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Majšperk, št. 035-29/05-01 z dne 23. 5. 2005.
4. Cene so brez davka na dodano vrednost in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Št. 354-3/2006
Majšperk, dne 6. aprila 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost