Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, stran 4574.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 8. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 5. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04).
2. člen
V 8. členu se v tabeli pod besedilom Javne poti (s skrajšano oznako JP) v mestu Kranj, naseljih in med naselji Mestne občine Kranj pod zaporedno št. 501, 502 in 503 dodajo nove javne poti:
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
| Zap. | Št. |Potek|Začetek|  Konec  |Kategorija| Dolžina| Skupna|Dolžina|
| št. |ceste/|ceste| ceste/|ceste/odseka|  ceste |  v  |dolžina|ceste v|
|ceste/|odseka|   | odseka|      |     |sosednji|ceste v| občini|
|odseka|   |   |    |      |     |občini v|  m  | v m |
|   |   |   |    |      |     |  m  |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|501  |JP  |Voge1|    |      |     |    |    |    |
|   |687930|   |    |      |     |    |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|1501,1|JP  |Voge1|drž.  |meja z   |    JP|   260| 624,82| 364,82|
|   |687930|   |cesta |Občino   |     |    |    |    |
|   |   |   |    |Šenčur   |     |    |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|502  |JP  |Voge2|    |      |     |    |    |    |
|   |687940|   |    |      |     |    |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|1502,1|JP  |Voge2|Voge 1 |meja z   |    JP|   20| 361,39| 341,39|
|   |687940|   |    |Občino   |     |    |    |    |
|   |   |   |    |Šenčur   |     |    |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|503  |JP  |Voge3|    |      |     |    |    |    |
|   |687950|   |    |      |     |    |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
|1503,1|JP  |Voge3|Voge 1 |Voge 1   |    JP|    0|1060,00|1060,00|
|   |687950|   |    |      |     |    |    |    |
|   |   |   |    |      |     |    |    |    |
+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+
3. člen
V 8. členu se javni poti JP 687990 zaporedna številka 501 spremeni v zaporedno številko 504.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0112/2006-46/04
Kranj, dne 6. aprila 2006
Župan
Mestne Občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost