Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006

Kazalo

1819. Sklep o soglasju k ceni vodenja in koordiniranja storitve pomoč družini na domu, stran 4577.

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB 1) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 27. seji dne 20. 3. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občina Lendava daje soglasje k ceni vodenja in koordiniranja storitve pomoč družini na domu, ki znaša 376.113,00 SIT mesečno.
2.
Občina Lendava daje soglasje k ceni pomoči družini na domu za neposredno socialno oskrbo, ki znaša 1.712,00 SIT na uro.
Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za 50% subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in znaša za uporabnika 856,00 SIT na uro.
3.
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 032-0033/2006-ba
Lendava, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost