Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4646. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB4)
4647. Zakon o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZavar-UPB2)
4648. Zakon o volitvah v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ-UPB1)

MINISTRSTVA

4649. Pravilnik o vodenju evidence o davkih
4650. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi
4651. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah

OBČINE

Kungota

4652. Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II

Kuzma

4653. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2006
4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma

Majšperk

4655. Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Majšperk

Nova Gorica

4656. Program priprave za spremembo lokacijskega načrta Športni park Solkan

Novo mesto

4657. Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
4658. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča

Ptuj

4659. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Slovenska Bistrica

4660. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2005
4661. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2006
4662. Odlok o poimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v naselju Slovenska Bistrica

Sodražica

4663. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti