Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma, stran 11250.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 in 121/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – ZP-1, UPB3) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) je Občinski svet Občine Kuzma na 24. redni seji dne 13. oktobra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 70/96) se za 11. členom doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»Zaradi varstva zdravja, okolja in čistoče, so dolžni lastniki zemljišč in stavbnih parcel na območju Občine Kuzma poskrbeti, da bodo le-te primerno urejene, kar pomeni, da morajo biti očiščene, pokošene in da ne smejo ogrožati okolice.
Če lastnik na poziv Občinske uprave Občine Kuzma zemljišča ne uredi, se ureditev izvede preko pristojnih služb, stroški pa se od lastnika izterjajo naknadno.
Z globo 20.000 tolarjev se sankcionira fizična oseba, ki krši določila tega člena.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2006-1
Kuzma, dne 13. oktobra 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost