Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4661. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2006, stran 11262.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 ter kasnejše spremembe in dopolnitve) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica ter v zvezi s 6. členom Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 24/06) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 26. redni seji dne 9. oktobra 2006 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2006
1. člen
Ta odlok določa posamezne primere uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno s tretjim odstavkom 6. člena Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 24/06).
2. člen
Sredstva, iz prejšnjega člena, se porabijo za plačilo nastalih stroškov izvajanja sanacijskih del ter rednega vzdrževanja lokalnih in krajevnih cest, nastalih kot posledica neurji na območju Občine Slovenska Bistrica in sicer za plačilo naslednjih situacij:
+-----+---------------------------+------------------+
|1.  |CPM – 6. začasna situacija | 21.283.745,67 SIT|
+-----+---------------------------+------------------+
|2.  |TURIN OTO s.p. – sanacija | 12.323.690,40 SIT|
|   |zemeljskega plazu na LC  |         |
|   |Križni vrh – Loče     |         |
+-----+---------------------------+------------------+
vendar največ v višini do 1,5% realiziranih prihodkov.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2006-2/26/7
Slovenska Bistrica, dne 9. oktobra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost