Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4664. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB3)
4665. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo) (ZIKS-1-UPB1)
4666. Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo) (ZMed-UPB1)
4667. Zakon o plačilnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPlaP-UPB3)
4668. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP-UPB2)
4669. Zakon o nadzoru državne meje (uradno prečiščeno besedilo) (ZNDM-1-UPB2)
4670. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB6)
4671. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZSDP-UPB2)
4672. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB3)
4673. Zakon o izobraževanju odraslih (uradno prečiščeno besedilo) (ZIO-UPB1)

MINISTRSTVA

4674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

OBČINE

Horjul

4675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2006

Kobarid

4676. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2006

Ribnica

4677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2005
4678. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2006

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

107. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBHIDO)
108. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BMDIDO)
109. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BHRPCZ)
110. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BPLPCZ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

111. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicine
112. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Socialistične republike Romunije o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih ved
113. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
114. Obvestilo o začetku veljavnosti Šestega dodatnega protokol k Ustavi Svetovne poštne zveze
115. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in zaposlovanje Velikega vojvodstva Luksemburg
116. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o sodelovanju na obrambnem področju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti