Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4650. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi, stran 11235.

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi
1. člen
V Pravilniku o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi (Uradni list RS, št. 142/04 in 117/05) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »za zadnje tri mesece« nadomesti z besedilom »za zadnjih šest mesecev«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »46.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »dvakratnega zneska osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvo«.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »60% minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo«.
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »46.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvo«.
4. člen
Priloga 1 in navodilo za izpolnjevanje, ki sta sestavni del pravilnika, se nadomestita z novo Prilogo 1 in navodilom za izpolnjevanje, ki sta v Prilogi 1 in sta sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2006/10
Ljubljana, dne 2. oktobra 2006
EVA 2006-1611-0101
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost