Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2006 z dne 23. 10. 2006

Kazalo

4663. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica, stran 11263.

Na podlagi 38. in 25. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) ter 9. in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 9. izredni seji dne 26. 9. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se imenuje za:
– predsednico: Maruša Pakiž Arko, Glinškova ploščad 6, 1000 Ljubljana
– namestnika predsednice: Miha Klun, Gornje Lepovče 118, 1310 Ribnica
– člana: Stane Hočevar, Na Pesek 15, 1317 Sodražica
– namestnico člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica
– članico: Lea Zajc, Žimarice 22, 1317 Sodražica
– namestnika članice: Branko Arko, Prvomajska c. 24, 1317 Sodražica
– članico: Francka Ambrožič, Zamostec 55 A, 1317 Sodražica
– namestnika članice: Janez Arko, Kračali 5, 1317 Sodražica
II.
Sedež Občinske volilne komisije je v Sodražici, Trg 25. maja 3.
III.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV.
Mandat Občinski volilni komisiji, imenovani s tem sklepom, začne teči s prenehanjem mandata dosedanji volilni komisiji.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/06
Sodražica, dne 26. septembra 2006
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.

AAA Zlata odličnost