Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2006 z dne 20. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4605. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO-UPB1)

Odloki

4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007 (OdPDFSP0607-A)

DRŽAVNI SVET

4607. Sklep o izvolitvi predsednika Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
4608. Sklep o razrešitvi predsednika Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4609. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4610. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

MINISTRSTVA

4611. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2005–2014)
4612. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Primskovo (2004–2013)
4613. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mislinja (2005–2014)
4614. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrastnik (2005–2014)
4615. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2005–2014)
4616. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija I (2005–2014)
4617. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Banjšice (2005–2014)
4618. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013)
4619. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
4620. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
4621. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove FILATELISTIČNA AKADEMIJA – USTANOVA
4622. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4643. Poročilo o gibanju plač za avgust 2006

OBČINE

Ajdovščina

4623. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Borovnica

4624. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2006

Brezovica

4638. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Brezovica

Celje

4625. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Vrečko)

Cerknica

4626. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2006/2007
4627. Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica
4628. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

4629. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006
4639. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

4640. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Gornji Petrovci

4630. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci

Loški Potok

4631. Program priprave dopolnitev ureditvenega načrta za osrednji del naselja Hrib - jug (LP1-S4-S2-JUG)

Murska Sobota

4632. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Odranci

4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2006

Pivka

4634. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Prebold

4641. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

4635. Odlok o spremembi območij naselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe
4642. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofja Loka

4636. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc

Velike Lašče

4637. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«

POPRAVKI

4644. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
4645. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti