Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4583. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB6)
4584. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB-UPB1)
4585. Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (uradno prečiščeno besedilo) (ZSTNIIP-UPB1)
4586. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB3)
4587. Zakon o Kobilarni Lipica (uradno prečiščeno besedilo) (ZKL-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4588. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

Sklepi

4589. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

4590. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
4591. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, FUNDACIJA GERA

USTAVNO SODIŠČE

4592. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4593. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
4594. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti

OBČINE

Borovnica

4595. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2005
4596. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Cerknica

4597. Odlok o lokacijskem načrtu Industrijsko-poslovne cone Podskrajnik – II

Kranj

4598. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Krško

4599. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek

Laško

4600. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu kartuzije v Jurkloštru

Ljubljana

4601. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

Novo mesto

4602. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1

Semič

4603. Statut Občine Semič
4604. Poslovnik Občinskega sveta Občine Semič

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti