Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4591. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, FUNDACIJA GERA, stran 10902.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, FUNDACIJA GERA, s sedežem na naslovu, Pot k Savi 36, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, FUNDACIJA GERA, sestavljen v obliki notarskega zapisa opr. št. SV – 423/06 z dne 11. 9. 2006, s katerim so ustanovitelji:
INŠTITUT ZA GERONTOLOGIJO IN GERIATRIJO Zavod za svetovanje in pomoč starejšim, s skrajšano firmo ZAVOD GERA, s sedežem Ljubljana, Pot k Savi 36,
Dejan Rajković, Pot k Savi 36, 1000 Ljubljana, in
Duško Rajković, Pot k Savi 36, 1000 Ljubljana,
ustanovili ustanovo z imenom: USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, FUNDACIJA GERA s sedežem: Pot k Savi 36, 1000 Ljubljana.
Namen ustanove je dobrodelen, splošnokoristen in trajen.
Ustanova zagotavlja izpolnjevanje namena:
1. nudi vsestransko pomoč starejšim osebam, ki so pomoči potrebne;
2. dodeljuje štipendije dijakom in študentom za izobraževanje s področja gerontologije in geriatrije;
3. podeljuje nagrade za izjemne strokovne dosežke, ter priznanja za dolgotrajno strokovno delo s področja gerontologije in geriatrije;
4. podpira in izvaja humanitarne akcije in s tem krepi zavest o potrebnosti ustvarjanja pogojev in klime za pomoč starejšim.
Ustanovitveno premoženje znaša 250.000,00 SIT.
Člani prve uprave so: Ratka Rajković, Dejan Rajković in Duško Rajković.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove, je predsednica prve uprave Ratka Rajković.
Št. 01704-51/2006-05
Ljubljana, dne 18. septembra 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve