Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3690. Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen

MINISTRSTVA

3707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev

USTAVNO SODIŠČE

3691. Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije

OBČINE

Grad

3693. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Grad

Krško

3694. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Krško

Lendava

3695. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince

Litija

3696. Pravilnik o oddajanju prostorov v Zdravstvenem domu Litija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije

Ljubljana

3692. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

Pivka

3697. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti

Podčetrtek

3698. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek

Rogašovci

3699. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pertoča po programih posameznih vasi

Sodražica

3700. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 1999
3701. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sodražica
3702. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3703. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 1999
3704. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2000

Štore

3705. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore - dopolnitev v letu 1999

Žalec

3706. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2130/9 k.o. Zabukovica

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

108. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade ter Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca in Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med vlado Republike Slovenije in Vlado Québeca (BCASSV)

Vlada Republike Slovenije

109. Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti