Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2000 z dne 13. 9. 2000

Kazalo

3692. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, stran 9709.

Na podlagi 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97), 3. in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96, 43/96, 57/96 in 82/98) ter 69.d člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 3. izredni seji dne 7. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu svetovalnega referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
I
S tem sklepom se razpiše svetovalni referendum, na katerem se pred ustanovitvijo četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ugotovi interes prebivalcev, glede njihovih imen, območij in pravnega statusa.
Interes prebivalcev iz prejšnjega odstavka te točke se ugotavlja na referendumskih območjih, določenih s tem sklepom.
II
Referendumska območja so:
1
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Črnuče Gmajna, KS Franc Ravbar-Črnuče, KS Rezke Dragar, KS Nadgorica-Ježa, KS Šentjakob-Podgorica in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
613 Črnuče Gmajna: 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 937, 947, 948, 949, 950;
618 Franc Ravbar Črnuče: 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 951, 952, 953, 954, 955;
661 Rezke Dragar: 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 956, 957;
651 Nadgorica–Ježa: 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 958, 959;
673 Šentjakob-Podgorica: 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom ČRNUČE?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
2
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Stožice, KS Ježica, KS 7. septembra, KS Urške Zatler, KS Savlje-Kleče in del območja KS Hinko Smrekar (severno od severne obvoznice) in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
672 Stožice: 802, 803, 804, 833, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 857;
626 Ježica: 805, 806, 807, 808, 824, 938, 939, 940, 946;
694 7. septembra: 809, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 941;
683 Urške Zatler: 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 832, 834, 835, 836, 837;
664 Savlje Kleče: 838, 859, 942, 943, 944, 945, 1228,
623 Hinko Smrekar: 859, ki leži severno od severne obvoznice.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom POSAVJE?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
3
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Brinje, KS Triglav, KS Stadion, KS Koroških partizanov, KS Jože Štembal, KS Ivan Kavčič-Nande, KS Anton Tomaž Linhart, KS Savsko naselje, KS Bežigrad I, KS Bežigrad II, KS Miran Jarc, KS Boris Kidrič, KS Boris Ziherl in KS Tomačevo-Jarše in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
612 Brinje: 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 861, 862;
681 Triglav: 744, 745, 746, 747, 748, 749, 758, 759, 760, 761, 762;
667 Stadion: 250, 251, 252, 750, 751, 752, 753, 754, 871, 872, 894;
636 Koroških partizanov: 755, 756, 757, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870;
629 Jože Štembal: 771, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 849, 850, 851;
625 Ivan Kavčič-Nande: 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 898, 899;
602 Anton T. Linhart: 206, 207, 208;
665 Savsko naselje: 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 338, 339, 340, 341, 342;
605 Bežigrad I: 196, 197, 198, 199, 200, 201, 245, 246;
606 Bežigrad II: 202, 203, 204, 205, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 873;
647 Miran Jarc: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 274, 895, 896, 897;
608 Boris Kidrič: 209, 257, 258, 259, 260, 261;
609 Boris Ziherl: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 450, 1406;
679 Tomačevo Jarše: 797, 798, 799, 800, 801, 900, 901, 902, 1039.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom BEŽIGRAD?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
4
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Poljane, KS Nove Poljane, KS Prule, KS Ajdovščina, KS Stari Vodmat, KS Gradišče, KS Kolodvor, KS Josip Prašnikar, KS Trg osvoboditve, KS Stara Ljubljana, KS Ledina, KS Tabor in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
657 Poljane: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 441;
653 Nove Poljane: 406, 407, 408, 409, 410, 1186, 1430;
659 Prule: 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 117, 118, 161;
601 Ajdovščina: 174, 175, 176, 177, 178, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 623, 721;
671 Stari Vodmat: 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 411, 412, 413, 414, 415, 431, 446, 447, 448;
621 Gradišče: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189;
632 Kolodvor: 169, 170, 171, 172, 173, 420, 421, 451;
627 Josip Prašnikar: 1, 165, 166, 167, 168, 452, 453;
680 Trg osvoboditve: 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25;
670 Stara Ljubljana: 4, 19, 20, 22, 23, 24, 163, 164;
640 Ledina: 418, 419, 422, 423, 424, 425, 436, 437, 438, 439, 440, 442;
678 Tabor: 416, 417, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 443, 444, 445.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom CENTER?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
5
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Zelena jama, KS Jože Moškrič, KS Dušan Kveder-Tomaž, KS Šmartno ter del območij KS Novo Polje in KS Zadobrova Sneberje (zahodno od vzhodne avtoceste) in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
691 Zelena jama: 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 343, 345, 346, 449, 1415, 1416;
628 Jože Moškrič: 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 324, 325, 326, 327, 328, 336, 337, 344, 1040, 1041;
617 Dušan Kveder-Tomaž: 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 1042;
675 Šmartno: 960, 961, 962, 963, 1205;
654 Novo Polje: 984, 1204;
688 Zadobrova-Sneberje: 964, 965, 967, 968, 969, 1434, 1435.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom JARŠE?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
6
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Moste-Selo, KS Kodeljevo, KS Nove Fužine in del območja KS Polje (zahodno od vzhodne avtoceste) in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
648 Moste – Selo: 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1113, 1418;
630 Kodeljevo: 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 1069, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185;
652 Nove Fužine: 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1174;
658 Polje: 1132, 1431.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom MOSTE?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
7
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Zalog, KS Vevče-Zgornji Kašelj in večji del območij KS Zadobrova Sneberje, KS Novo Polje in KS Polje in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
690 Zalog: 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1148, 1149, 1202, 1363, 1364, 1365;
684 Vevče Zg. Kašelj: 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1426;
688 Zadobrova Sneberje: 966, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 979, 980, 981, 982, 1009, 1030, 1031;
654 Novo Polje: 976, 977, 978, 986, 1008, 983, 985;
658 Polje: 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1193, 1432, 1433.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom POLJE?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
8
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Zadvor, KS Lipoglav in KS Besnica in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
689 Zadvor: 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1192, 1195, 1203, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388;
641 Lipoglav: 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394;
604 Besnica: 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1427.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom SOSTRO?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
9
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Sotočje, KS 25. maj, KS Štepanja vas, KS Hrušica-Fužine in KS Bizovik in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
666 Sotočje: 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068;
695 25. maj: 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1083;
677 Štepanja vas: 1070, 1071, 1079, 1080, 1081, 1082, 1177, 1178, 1179;
624 Hrušica-Fužine: 1171, 1172, 1173, 1175, 1176;
607 Bizovik: 1168, 1169, 1170, 1189, 1190, 1191.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom GOLOVEC?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
10
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Rudnik, KS Krim, KS Galjevica, KS Peruzzi in KS Barje in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
663 Rudnik: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 1188;
639 Krim: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135;
619 Galjevica: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 130, 131, 1428, 1429;
655 Peruzzi: 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 1187;
603 Barje: 51, 52, 53, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 1402, 1403, 1404, 1405.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom RUDNIK?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
11
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Murgle, KS Kolezija, KS Trnovo, KS Zeleni log in KS Rakova jelša in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
649 Murgle: 102, 103, 104, 105, 1317, 1318, 1319, 1323, 1324;
631 Kolezija: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 714, 716, 717, 1412;
682 Trnovo: 26, 92, 93, 94, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 715, 718, 719, 1422, 1423;
660 Rakova jelša: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91;
692 Zeleni log: 1320, 1321, 1322, 1325, 1342.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom TRNOVO?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
12
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Milan Česnik, KS Malči Belič, KS Stane Sever in KS Kozarje in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
645 Milan Česnik: 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 698, 699, 710, 711, 712, 713, 1407, 1408, 1411;
644 Malči Belič: 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316;
668 Stane Sever: 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 1326, 1340, 1341;
638 Kozarje: 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1343, 1344, 1345, 1346, 1424, 1425.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom VIČ?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
13
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Rožna dolina, KS Brdo, KS Vič in KS Vrhovci in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
662 Rožna dolina: 624, 625, 626, 627, 650, 651, 652, 653, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 720, 1287, 1308, 1309, 1310, 1409, 1410;
611 Brdo: 1289, 1290, 1291, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1307, 1440;
685 Vič: 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 1288;
687 Vrhovci: 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1303.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom ROŽNIK?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
14
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Litostroj, KS Komandanta Staneta I, II in III, KS dr. Petra Držaja, KS Na Jami, KS Milan Majcen, KS Ljubo Šercer, KS Zgornja Šiška, KS Koseze in KS Hinko Smrekar ter dve manjši območji KS Bratov Babnik (južno od zahodne obvoznice) in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
642 Litostroj: 484, 485, 486, 487, 488, 490, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 883;
633 Kom. Staneta I: 497, 498, 499, 512, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 614;
634 Kom. Staneta II: 522, 523, 524, 525, 526, 527, 590, 612, 613;
635 Kom. Staneta III: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 528;
615 dr. Petra Držaja: 471, 472, 473, 489, 491, 726, 727, 728, 884, 885, 886;
650 Na jami: 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 622, 723, 724, 725;
646 Milan Majcen: 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 722, 874, 875, 1417, 1421;
643 Ljubo Šercer: 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 882, 887;
693 Zg. Šiška: 492, 493, 494, 495, 496, 517, 518, 519, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 729, 730, 731;
637 Koseze: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 1285, 1286, 1436, 1437, 1438, 1439;
623 Hinko Smrekar: 462, 479, 743, 858, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 1413;
610 Bratov Babnik: 580, 588, 589.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom ŠIŠKA?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
15
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Dravlje, KS Dolomitskega odreda, večino območja KS Bratov Babnik (razen območja južno od zahodne obvoznice) in KS Podutik in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
616 Dravlje: 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 587, 1206;
614 Dolomitskega odreda: 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 1259, 1260;
610 Bratov Babnik: 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1419;
656 Podutik: 570, 571, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1306, 1347, 1414, 1420.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom DRAVLJE?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici, pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
16
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Šentvid, KS Stanežiče-Medno, KS Vižmarje-Brod in KS Gunclje-Male Vižmarje in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
674 Šentvid: 566, 567, 568, 569, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1226, 1227, 1245, 1261, 1262, 1263;
669 Stanežiče-Medno: 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355;
686 Vižmarje-Brod: 1223, 1224, 1225, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1277, 1278, 1279, 1280, 1441;
622 Gunclje-Male Vižmarje: 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1264.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom ŠENTVID?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
17
Kot referendumsko območje se določi območje, ki obsega območja nekdanjih KS Šmartno-Tacen in KS Gameljne in je opredeljeno z naslednjimi prostorskimi okoliši:
676 Šmartno-Tacen: 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1281, 1282, 1283, 1284;
620 Gameljne: 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362.
Vprašanji o katerih se na referendumu ugotavlja interes, se glasita:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi četrtna skupnost z imenom ŠMARNA GORA?«
»Ali ste za to, da je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici pri vsakem vprašanju obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 15. 9. 2000.
IV
Glasovanje na referendumu bo v nedeljo 15. 10. 2000.
V
Za izvršitev tega sklepa skrbi Mestna volilna komisija.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-1/00-3
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti